Marketing

BEZ EKONOMICZNEGO SENSU

Podobnie nie miałoby żadnego ekonomicznego sensu obniżenie ceny, gdyż w warunkach niemożliwości istotnego zwiększenia produkcji oznaczałoby to również zmniejszenie wielkości zrealizowanego -zysku. Inaczej mówiąc, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest przystosowanie się do ceny równowagi, ustalanej w wyniku interakcji popytu i poda­ży w gałęzi wytwarzającej dany produkt. Nieco większy wpływ na cenę ma przedsiębiorstwo w warunkach oligopolu (konkurencji oligopolistycznej). Najogólniej oligopol oznacza taką sytuację, kiedy na rynku występuje kilka dużych organizacji (mogą występować obok nich mniejsze organizacje, które nie mają wpływu na układ stosunków rynkowych i muszą podporządkować się strategii dużych organizacji) i produkt jest homogeniczny tak samo jak przy konkurencji doskonałej.

Dodaj komentarz