Marketing

BEZ ŻADNEJ ZMOWY

Wówczas bez żadnej zmowy pozostali uczestnicy mogą przystosować swoje ceny do tej ceny, przynajmniej dopóty, dopóki ta cena pozwala im-wszystkim osiągnąć pożądany poziom zysku. Jeżeli pozostali uczestnicy nie osiągają pożądanego zysku przy tej cenie, wówczas mogą próbować obniżyć cenę, aby zwiększyć ilość sprzedawanych produktów bez narażania się na odwet ze strony przywódcy cenowego. Jeżeli takie działania podejmą pozostali uczestnicy, przywódca cenowy narażony zostanie na straty, ponieważ oferując swoje
produkty po wyższych cenach, zmniejszy sprzedaż.

Dodaj komentarz