Marketing

CENOWA WOJNA

Sytuacja taka doprowadza do wojny „cenowej” lub też do ugody pomiędzy konkurentami, która wprawdzie — jak już wiadomo — zabroniona jest przez państwo, jednak bardzo często ma ona miejsce.W wyniku takiej zgody cena ukształtuje się na nowym poziomie. Niekiedy jednak wpływ przedsiębiorstwa odgrywającego rolę przywódcy cenowego może być sku­teczny. Może ono ustalić cenę na nowym poziomie, jeżeli na przykład nastąpił wzrost kosztów robocizny przy wytwarzaniu produktu w całej gałęzi. Wtedy zwięk­szenie ceny zostanie zaakceptowane przez pozostałych konkurentów. Może on również próbować podnieść cenę (powrócić do poprzedniego poziomu ceny rynkowej) po jakimś dłuższym okresie od momentu jej obniżenia.

Dodaj komentarz