Marketing

CHARAKTER POPYTU

O  charakterze popytu decyduje wiele czynników takich, jak dostępność substy­tutów, miejsce produktu w budżecie nabywcy, stopień natężenia danej potrzeby jej stosunek do innych potrzeb. Szczególnie znaczenie w zespole tych czynników odgrywają substytuty. Istnienie ich umożliwia bowiem nabywcy dokonywanie wyboru pomiędzy różnymi towarami lub usługami, szczególnie gdy są to tzw. substytuty doskonałe, a więc takie, które w ocenie nabywców odznaczają się dużym stopniem podobieństwa albo jednorodności. Im większa jest ilość i dostępność takich substytutów na rynku, tym wyższa jest elastyczność popytu.

Dodaj komentarz