Marketing

CZYNNIK CZASU

Czynnik czasu uwzględniany jest zarówno przy sprzedaży towarow jak x usług. Na przykład przy sprzedaży szeregu artykułów ceny mogą być ustalane na wyzszym poziomie w okresie sezonu i obniżane po sezonie (np. nawozy sztuczne). W szerokim zakresie to kryterium stosowane jest w działalności usługowej, na przykład komuni­kacji (zróżnicowanie cen biletów lotniczych). Ceny na pewne usługi (np. rozrywkowe) mogą być niższe w środku tygodnia albo. w innych niż szczytowych okresach). Różnicowanie cen polega również na stosowaniu różnego rodzaju opustów od ceny podstawowej.

Dodaj komentarz