Marketing

CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE POSTAWY KONSUMENTÓW

W związku z tym zadaniem marketingu jest badanie tzw. sił rynkowych, które kształtują potrzeby i determinują zachowanie się konsumentów. Czynnikami, które określają postawy konsumentów i ich potrzeby materialne są:   Zmiany demograficzne, łącznie z przemieszczeniami ludności (np. wieś-miasto), zmiany grup wieku i w związku z tym tworzenie się nowych segmentów rynku(np. rynek młodzieżowy);   Zmiany w dochodach ludności, zmiany źródeł dochodu, zmiany w jego roz­kładzie, które powodują, iż grupa dysponująca główną masą siły nabywczej wyznacza styl bycia i wywiera decydującą presję na to, co ma być produkowane.

Dodaj komentarz