Marketing

OBSERWOWANY PROCES

Oznacza to tym samym wzrost wydatków na żywność (na skutek korzystania z żywienia zbiorowego bądź też w wyniku zakupu artykułów żywnościo­wych wysoko przetworzonych). W obu przypadkach mamy do czynienia ze wzrostem kosztów dystrybucji, a więc kosztów przetwórstwa i uszlachetniania towarów, kosztów opakowania, pośrednictwa i usług sprzedażowycłi, artykułów żywnościowych. Efektem tego jest wzrost cen artykułów żywnościowych, niejako niezależny od kosztów produkcji żywności.Proces ten powszechnie obserwowany w krajach wysoko rozwiniętych pod względem gospodarczym jest niewątpliwie stymulowany, niezależnie od innych czynników, przez rosnący trend pracy zawodowej mężatek.

Dodaj komentarz