Marketing

OPTYMALNA ILOŚĆ

Optymalna ilość wytworzonych produktów jest to ta ilość, przy które] koszt krańcowy zrówna się z utargiem krańcowym. Jeżeli popyt jest nieelastyczny, przedsiębiorstwo może dążyć do podniesienia ceny, aby zwiększyć utarg całkowity. Tego rodzaju praktyki są bardzo często sto­sowane przez przedsiębiorstwa kapitalistyczne działające w warunkach konkurencji monopolistycznej. Jeżeli natomiast popyt jest wysoce elastyczny, to sytuacja taka. wskazuje na istnienie wielu konkurentów z akceptowanymi przez nabywców sub­stytutami. Przedsiębiorstwo w takim przypadku zmuszone jest do wprowadzania bardziej zróżnicowanej kompozycji marketingowej.

Dodaj komentarz