Marketing

PODAŻ NIEELASTYCZNA

Sytuacja taka występuje w usługach, rolnictwie, w przemyśle wydobywczym itp., gdzie zwiększenie podaży wymaga odpowiedniego czasu.Pojęcie elastyczności można również zastosować do analizy zależności pomiędzy ceną a podażą. Można tu wyodrębnić trzy podstawowe sytuacje, które ilustruje rys. Podaż nieelastyczna występuje zazwyczaj w krótkich okresach. Ilość produktu dostarczanego na rynek wzrasta w niewielkim stopniu (jeżeli w ogóle) pod wpływem wzrostu ceny. Sytuacje tego typu, jak mówiliśmy już poprzednio, dotyczą tych dziedzin produkcji, które nie mogą ze względu na technologię wytwarzania zwiększyć w krótkim okresie ilości dostarczanych produktów.

Dodaj komentarz