Marketing

UWZGLĘDNIENIE W POLITYCE

Uwzględnianie w polityce cen jako jednej z przesłanek faz cyklu „życia” produktu wydaje się zasługiwać na uwagę. Pozwala ono na przystosowanie cen do zmieniającej się pozycji produktu na rynku. Dostarcza obiektywnych podstaw do obniżek cen.Podstawą kształtowania cen za pomocą metody kosztowej jest ustalenie wielkości kosztów i dodanie do nich określonej marży zysku. Metoda ta ma wiele odmian, które w istocie rzeczy sprowadzają się do stosowania różnych narzutów zysku w za­leżności od poziomu kosztów jednostkowych, charakteru produktu itp.

Dodaj komentarz