Marketing

ZRÓŻNICOWANIE CEN

Różnicowanie cen według kryterium miejsca zakupu z reguły wiąże się z potrzebą uwzględniania zróżnicowanych kosztów transportu towarów. W takim przypadku stosuje się zazwyczaj tzw.‘ strefowe różnicowanie cen. W rejonach dalej położonych od miejsca produkcji pobierane są wyższe ceny, niż w rejonach znajdujących się bliżej. Tego typu różnicowanie cen stosowane jest przeważnie na dużych pod wzglę­dem terytorialnym rynkach. Kryterium miejsca brane jest również pod uwagę w wielu innych przypadkach, na przykład w działalności usługowej (ceny biletów kinowych, teatralnych itp.).

Dodaj komentarz