Marketing

ZWIĄZEK CENY Z KOSZTAMI

Korelacja ceny z kosztami, podobnie jak z popytem, jest również bardzo scisła. Przy danych kosztach, im wyższa jest cena, tym wyższy jest zysk. Z kolei przy danej cenie wielkość zysku zależy od poziomu kosztów. Na problem relacji zachodzących pomiędzy ceną a kosztami trzeba spojrzeć z kilku punktów widzenia. Celowe jest rozpatrzenie tej sprawy na podstawie krzywych kosztów (w krótkim i długim okresie).W krótkim okresie można analizować związek ceny z kosztami na podstawie następujących rodzajów kosztów:   koszt przeciętny całkowity (Kpc),koszt przeciętny zmienny (Kpz),  koszt krańcowy (Kk).

Dodaj komentarz