wahania nastroju u dzieci
Wiadomości

Wahania nastroju u dzieci – jakie mogą mieć przyczyny i jak je leczyć?

Wahania nastroju u dzieci mogą być normalną częścią rozwoju. Jednak skrajne lub uporczywe wahania nastroju, które znacząco wpływają na funkcjonowanie i samopoczucie dziecka, mogą wskazywać na podstawowy problem. Co może powodować takie dolegliwości u dziecka? W jaki sposób należy wtedy postępować?

Co może wywoływać zmiany nastroju u dziecka?

Zmiany nastroju u dzieci mogą być wywołane przez wiele czynników, dlatego w tym przypadku kluczowym zadaniem staje się określenie przyczyn tej dolegliwości. Najczęściej do wahań nastroju prowadzą:

Intensywny rozwój emocjonalny

Dzieci wciąż się rozwijają, dlatego też ich zdolność do zarządzania emocjami i wyrażania ich może być ograniczona. W rezultacie mogą doświadczać wahań nastroju częściej niż osoby dorosłe.

Zmiany hormonalne

Zmiany hormonalne w okresie dojrzewania mogą przyczyniać się do wahań nastroju zarówno u chłopców, jak i dziewcząt. Te wahania poziomu hormonów mogą wpływać na emocje i zachowanie, natomiast efekty tego typu są tymczasowe.

Stres i niepokój

Dzieci, podobnie jak dorośli, mogą odczuwać stres i niepokój. W obliczu różnego rodzaju stresorów występujących w życiu prywatnym czy w szkole dzieci mogą wykazywać wahania nastroju.

Czynniki środowiskowe

Środowisko dziecka, takie jak środowisko rodzinne, szkolne i interakcje społeczne, mogą wpływać na jego samopoczucie emocjonalne. Trudności w tych obszarach mogą przyczyniać się do wahań nastroju.

Zaburzenia psychiczne

W niektórych przypadkach wahania nastroju u dzieci mogą być objawem zaburzenia zdrowia psychicznego. Stany takie jak depresja, zaburzenia lękowe, choroba afektywna dwubiegunowa albo AHDH mogą powodować zmiany w nastroju.

Co zrobić, gdy dziecko wykazuje wahania nastroju?

Rozpoznanie nasilenia i częstotliwości wahań nastroju oraz ich wpływu na codzienne funkcjonowanie dziecka ma kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy mieszczą się one w granicach normy, czy też wymagają dalszej oceny. Jeśli wahania nastroju utrzymują się, nasilają lub zakłócają zdolność dziecka do uczestniczenia w codziennych czynnościach, zaleca się skonsultowanie się ze specjalistą. Polecany jest wtedy dobry psycholog dziecięcy, który będzie mógł doradzić, jak postępować w takiej sytuacji.

Jak postępuje się w przypadku zaburzeń nastroju u dzieci?

Możliwości leczenia wahań nastroju u dzieci zależą od przyczyny. Może obejmować psychoedukację, poradnictwo lub terapię psychologiczną, a w niektórych przypadkach leki. Warto zatem udać się do dobrego psychologa dziecięcego, aby dowiedzieć się więcej na temat występujących u dziecka częstych wahań nastroju.

Dodaj komentarz