Marketing

CENY UWZGLĘDNIAJĄCE

W tym przypadku mogą również zachodzić podobne relacje pomiędzy kosztami poszczególnych wersji produktu. Zmiany w produkcji jednego wyrobu oddziaływają na koszty produkcji innych.Ceny uwzględniające tego typu powiązania można określić mianem cen „wza­jemnych”. Pozwalają one optymalizować efekty ekonomiczne całej grupy produktów substytucyjnych, wytwarzanych przez daną organizację, czy — szerzej biorąc wszystkie przedsiębiorstwa. Przy ustalaniu tych cen bierze się pod uwagę elas­tyczność krzyżową popytu i kosztów, cykl „życia” każdego produktu i całej grupy produktów. Dysponując takimi elementami można wówczas ustalać optymalną kombinację cen dla całej grupy produktów, która umożliwi uzyskanie optymalnych efektów ekonomicznych.

Dodaj komentarz