Marketing

KOMBINACJA FAKTÓW

Jako przykład pozytywny podaje się w USA producentów samochodów, którzy potrafili z dużym wyprzedzeniem określić dynamikę rozwoju tej branży, wśród negatywnych wymienia się kolej żelazną, która nie potrafiła zdynamizować swej działalności i została w dużym stopniu wyparta przez transport samochodowy i lotniczy.Kombinacja tych dwóch faktów: pracy zawodowej mężatek i wzrostu przeciętnego dochodu na głowę członka rodziny stwarza nową sytuację dla gospodarstwa domowego. Z jednej strony wzrasta siła nabywcza gospodarstwa domowego, która może zostać przeznaczona na dobra trwałe i organizację wypoczynku, z drugiej strony rosną wydatki na żywność, gdyż członkowie takiego gospodarstwa domowego nie mają dostatecznie dużo czasu, aby przygotowywać główne posiłki w domu; szukają wobec tego artykułów wysoko przetworzonych, nadających się do spożycia bez większego wkładu pracy.

Dodaj komentarz