NIEWIELU KONKURENTÓW

Niewielu bowiem będzie wtedy takich konku­rentów (albo nawet żaden), którzy pójdą w ślady tego przedsiębiorstwa. Jeżeli z kolei przedsiębiorstwo obniży cenę, to niewiele lub...

BEZ EKONOMICZNEGO SENSU

Podobnie nie miałoby żadnego ekonomicznego sensu obniżenie ceny, gdyż w warunkach niemożliwości istotnego zwiększenia produkcji oznaczałoby to również zmniejszenie wielkości zrealizowanego -zysku. Inaczej mówiąc,...

PO CENIE RYNKOWEJ

Przed­siębiorstwo sprzedaje swój produkt po cenie rynkowej. Nie ma ono wpływu na po­ziom ceny, ponieważ podobnie jak inni uczestnicy rynku wytwarza (sprzedaje) stosunkowo małą...

ŻYWIOŁOWE KSZTAŁTOWANIE

Żywiołowe kształtowanie się ceny równowagi może być ograniczone w wyniku działań planowych. Jeżeli państwowy organ gospodarczy dysponuje rezerwową podażą produktów, to może ją uruchomić...

W ANALOGICZNYCH KIERUNKACH

Ograniczenie z jakichś względów wielkości podaży przyczyni się do wzrostu ceny i    spadku popytu. Znów cena równow;agi ustali się w innym punkcie.Zmiany punktu równowagi...

Najnowsze artykuły