CENA RÓWNOWAGI RYNKU

Popyt zrówna się wtedy z podażą i rynek powinien być w stanie równo­wagi. Wówczas ilość towaru i jego cena, którą Wszyscy dostawcy są skłonni...

ILUSTRUJĄCA KRZYWA

 Krzywa ilustrująca sytuację podaży elastycznej jest typowa dla wielu dziedzin produkcji przemysłowej, zwłaszcza tych, które w szybkim czasie mogą przedstawić swoje urządzenia wytwórcze na...

W BARDZO KRÓTKICH OKRESACH

Jeżeli cena rynkowa jest wysoka, producenci chętnie dostarczą większą ilość danego produktu, uruchomią dodatkowe czynniki wytwórcze, aby zwiększyć podaż produktu. W sytuacji, kiedy cena...

PODAŻ A CENA

Zależności między podażą a ceną można również analizować za pomocą podob­nych narzędzi, jakie zastosowaliśmy przy analizie popytu. Jak już wiadomo, krzywe popytu wskazują, jaką...

NAJBARDZIEJ PRZYDATNA METODA

Jak dotąd najbardziej przydatną metodą jest metoda eksperymentalna, polegająca na wprowadzaniu testów rynkowych (metodę tę omawialiśmy w rozdziale poświęconym strategii produktu).Omówione dotychczas charakterystyki popytu odzwierciedlają...

Najnowsze artykuły