ZNAJOMOŚĆ POPYTU

Znajomość popytu (krzywej popytu), jego elastyczności względem cen i giętkości ccn stanowi jedną z podstawowych przesłanek w podejmowaniu decyzji cenowych. Zanim więc decyzje te...

CHARAKTER POPYTU

O  charakterze popytu decyduje wiele czynników takich, jak dostępność substy­tutów, miejsce produktu w budżecie nabywcy, stopień natężenia danej potrzeby jej stosunek do innych potrzeb. Szczególnie...

Najnowsze artykuły