DECYDUJĄCE ZNACZENIE

Decydujące zna­czenie ma skuteczność instrumentów i działań ujmowanych w kategoriach zinte­growanej całości. Wynika z tego, że zmiana jednego instrumentu w ramach strategii marketingu wymaga...

MIĘDZY STRATEGIAMI

Wiadomo, że między strategią produktu, systemem aktywizacji i systemem dystrybucji zachodzą wzajemne uwarunkowania i sprzężenia. Każdy z instrumentów strategii marketingowej wnosi pewien wkład do...

W NOWYM STYLU BYCIA

Dotyczy un nie tylko żywności, ale także innych dziedzin, gdzie koszty dystrybucji traktowane są jako cena płacona przez konsumenta na rzecz różnych jednostek w...

OBSERWOWANY PROCES

Oznacza to tym samym wzrost wydatków na żywność (na skutek korzystania z żywienia zbiorowego bądź też w wyniku zakupu artykułów żywnościo­wych wysoko przetworzonych). W...

KOMBINACJA FAKTÓW

Jako przykład pozytywny podaje się w USA producentów samochodów, którzy potrafili z dużym wyprzedzeniem określić dynamikę rozwoju tej branży, wśród negatywnych wymienia się kolej...

Najnowsze artykuły