Marketing

POTRZEBA DOSTOSOWANIA

Mogą to być opusty (rabaty) z tytułu zakupu większej niż zwyczajowa partii towaru (cena zmienna zależna od wielkości transakcji), opusty dla stałych nabywców i wiele innych sposbów, które rozważaliśmy w rozdziale poświęconym promocji. Reasumując: zróżnicowanie cen wynika z potrzeby dostosowania produktu lub innych usług do potrzeb nabywców. Uwzględnia ono realne okoliczności rynkowe.W wielu przypadkach celowe jest' ustalanie cen dla produktów należących do tej samej grupy towarowej ze względu na zjawiska substytucji między poszczególnymi towarami. W zakładzie produkcyjnym mogą to być produkty wytwarzane przy użyciu tej samej linii produkcyjnej.

Dodaj komentarz