PRZYGOTOWANIE PROGRAMU

Zasada sprzężenia. zwrotnego stosowana w działaniu marketingowym pozwala jednorzędnie opleść związki między    przędsbiorstwo uzyskanymi w wyniku zastosowania danego wariantu strategii marketingowej. Przygotowanie programu strategii marketingowej musi poprzedzić określenie stref opłacalnego działania przedsiębiorstwa i na tym tle jego celów. Wiadomo, iż me ma raz na zawsze ustalonych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, jeśli jego cele nie zostaną prawidłowo określone. Podaje się w literaturze przykłady jednostek, które potrafiły prawidłowo określić swoje cele z dużym wyprzedzeniem, cytuje się także przykłady przedsiębiorstw, które nie były w stanie wytyczyć długofalowo swoich celów, w związku z czym zostały wyeliminowane z rynku.

Najnowsze artykuły