Marketing

PRZYGOTOWANIE PROGRAMU

Zasada sprzęzenia. zwrotnego stosowana w działaniu marketingowym pozwala jednoraeśnie ola-eśhć związki między    prz^ębiorstwo uzyskanymi w wyniku zastosowania danego wariantu strategi^mametingowej. Przygotowanie programu strategii marketingowej musi poprzedzić określenie stref opłacalnego działania przedsiębiorstwa i na tym tle jego celów. Wiadomo, iż me ma raz na zawsze ustalonych możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, jeśli jego cele nie zostaną prawidłowo określone. Ppdaje się w literaturze przykłady jednostek, które potrafiły prawidłowo określić swoje cele z dużym wyprzedzeniem, cytuje się także przykłady przedsiębiorstw, które nie były w stanie wytyczyć długofalowo swoich celów, w związku z czym zostały wyeliminowane z rynku.

Dodaj komentarz