PRZYSTĘPUJĄC DO OPRACOWANIA STRATEGII

Przystępując do 'opracowania. strategii 'marketingowy kierownictwo przed­siębiorstwa musi dysponować informacjami, które umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na  podstawowe pytania:    co, ile i kiedy produkować;  na jakim rynku lokować produkt jak przewidzieć akceptację przez konsumentów produktów dotychczasowych i produktów nowo wprowadzanych na rynek gdzie i jaką prowadzić aktywizację sprzedaży jak prawidłowo wyznaczyć kanały dystrybucji; jakie przyjąć kryteria oceny efektywności nakładów na badania marketingowe. Podejmowanie decyzji rynkowych odbywa się z reguły w warunkach niepewności, gdyż rynek jest kategorią dynamiczną kształtowaną przez wiele zmiennych.

Najnowsze artykuły