Marketing

USTALENIE CEN DLA GRUPY PRODUKTÓW

Ceny poszczególnych produktów są wówczas ustalane w odpowiedniej relacji do siebie. Stosowanie tej metody uzasadnione jest wówczas, kiedy występuje zjawisko elastyczności krzyżowej popytu, tzn. popyt na dany produkt lub usługę zależy od ceny drugiego produktu substytucyjnego. Elastyczność krzyżowa jest dodatnia (pozytywna) wówczas, kiedy dwa produkty są substytutami (np. telewizor kolorowy i biały), a ujemna, jeśli są one komplemen­tarne względem siebie (np. telewizor i antena). Dodatnia elastyczność krzyżowa występuje przeważnie wówczas, kiedy przedsiębiorstwo oferuje różne wersje danego produktu.

Dodaj komentarz