ZNAJOMOŚĆ POPYTU

Znajomość popytu (krzywej popytu), jego elastyczności względem cen i giętkości ccn stanowi jedną z podstawowych przesłanek w podejmowaniu decyzji cenowych. Zanim więc decyzje te zostaną podjęte, trzeba poznać bieżące rozmiary popytu i   przewidzieć jego zmiany w przyszłości. To ostatnie zadanie nie jest wcale łatwe. W tym zakresie można opierać się na dotychczasowych tendencjach zmian popytu ekstrapolacji trendów. Metoda ta jest jednak wysoce niedoskonała, zwłaszcza dla dłuższych okresów ze względu na ciągłą zmianę warunków. Poza tym jest ona za­wodna w przypadku wprowadzania na rynek produktów całkowicie nowych, do­tychczas nie znanych na rynku.

Najnowsze artykuły