Sport

WYRAFINOWANE PRZYRZĄDY

Są tu wyrafinowane przyrządy, które kontrolują (same, przy pomocy lasera) bilety zawieszone na szyi narciarzy przy wejściu do wyciągu; ale jest też cała gama małych oczyszczalni ścieków przeznaczonych specjalnie dla górskich wiosek, stacji narciarskich, schronisk. Są pokazane próby wydobywania z od­padów nowych form energii, minielektrownie wodne i słonecz­ne, nowe rozwiązania wiatraków kręcących pompy i dynama; Są wreszcie wystawy hodowlane, konkursy, i pokazy najlepszych ras bydła górskiego, owiec i królików.

Dodaj komentarz