Sport

NIKŁY ODSETEK

Wska­zuje, że istnieje sport i Sport i że właśnie specjalizuje się w Sporcie,' tym z dużej litery, obstawionym rekordami i zwy­cięstwami międzynarodowymi. Wiemy, że jest to niestety , osią­galne, w nikłym, odsetku. Nazwa szkoły podtrzymuje więc .złu­dzenie, które życie (nawet pisane małą literą), szybko i boleśnie przekreśli. Boleśnie? Nie mam na myśli organizatorów i pedagogów. /Idzie o dzieci. Czego mogą oczekiwać od szkoły o tak'dumnym , tytule dziewczyna i chłopiec, którzy nie przekroczyli 12 roku życia? Myślę, że kreślą sobie w wyobraźni obrazy bardzo wspaniałe, sukcesy krajowe i zagraniczne, rekordy, medale…

Dodaj komentarz