Marketing

NIEWIELU KONKURENTÓW

Niewielu bowiem będzie wtedy takich konku­rentów (albo nawet żaden), którzy pójdą w ślady tego przedsiębiorstwa. Jeżeli z kolei przedsiębiorstwo obniży cenę, to niewiele lub prawie nic na tym nie zyska, gdyż w tym wypadku inni konkurenci pójdą w ślad za nim i obniżą cenę. Zważywszy, że popyt w całej gałęzi wytwórczej jest nieelastyczny, obniżka ceny spowoduje zmniejszenie utargu całkowitego ze sprzedaży. Jak z tego wynika, przedsiębiorstwo w warunkach oligopolu z konieczności musi dążyć do utrzymania ceny swoich produktów, jeżeli nie na poziomie identycznym jak cena rynkowa, to w każdym razie bardzo zbliżonym.

 

Dodaj komentarz