Marketing

SKUTECZNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW

Skuteczność poszczególnych instrumentów' jest zmienna i zależy od zmian warunków działania. Podsystem informacji rynkowej przedsiębiorstwa.Struktura informacyjna współczesnego przedsiębiorstwa jest niezwykle złożona. Przedsiębiorstwo jest pod wpływem różnych typów informacji, takich jak informacja pośrednia o zamiarach innych przedsiębiorstw, informacje o ogólnych perspekty­wach rozwoju gospodarki czy notowaniach na rynkach zagranicznych. Im wyższy poziom zarządzania, tym więcej uwagi poświęca się analizie działalności przedsię­biorstwa.Przedsiębiorstwo musi w tej sytuacji mieć powiązania z różnymi źródłami informacji Zanim przedsiębiorstwo podejmie działalność w sferze realnej, pobiera przedtem informacje.

Dodaj komentarz