Marketing

USTALENIE CENY KOSZTU ZMIENNEGO

W zależności od tego jak dalece poziom tej ceny przewyższa koszt zmienny, część ta może być większa lub mniejsza. W rezultacie więc sytuacja taka może przyczynić się do powiększenia zysku całkowitego lub zmniejszenia strat. Ustalenie ceny na poziomie kosztu zmiennego (P3) nie powoduje z kolei żadnych negatywnych reperkusji ekonomicznych, jeżeli przedsiębiorstwo wytwarza inne pro­dukty przynoszące mu zysk. Straty natomiast powoduje cena kształtująca się poniżej przeciętnego kosztu zmiennego.Wynika stąd wniosek, że nie zawsze cena produktu musi pokrywać wszystkie ko­szty i przynosić zysk.

Dodaj komentarz