Marketing

ZASADNICZE UWARUNKOWANIE

Wyraża go nu in. J. Mujżel, który pisze „(…) że system cen jest najbliższy optymalnemu, kiedy jego pożądane cechy stają się następstwem rywalizacji (konkurencji) pomiędzy dostaw­cami i presji swobodnego rynku. Czyli w sytuacji w której organy państwowe nie ingerują dyrektywnie w tworzenie cen, mogąc je pozostawić decyzjom organizacji gospodarczych i poziomym interakcjom. Oczywiście nie chodzi tu o żaden działający automatycznie rynek. Zasadnicze uwarunkowania podaży i popytu powinien deter­minować plan centralny”. Dotycłiczas struktury podmiotowe rynku w naszej gospodarce kształtowane są niezależnie od potrzeb zarządzania.

Dodaj komentarz