Marketing

SPOSÓB REALIZACJI

Jednakże sposób realizacji tej zasady może odbywać się niekoniecznie za pomocą bezpośredniej ingerencji organów państ­wowych w decyzje cenowe. Pogląd taki wydaje się zasługiwać na uwagę, zwłaszcza ze względu na fakt, że dekretowanie cen napotyka wiele przeszkód. Centralny organ gospodarczy musi podejmować wiele tysięcy decyzji cenowych. Jeżeli mają one przynieść pożądany skutek muszą być oparte na szczegółowych informacjach dotyczących zarówno kosztów, jak też relacji rynkowych, które jak wiadomo    mają charakter dynamiczny. Ceny powinny być giętkie, a więc reagować na zmia­ny popytu i podaży. Wątpliwe jest, czy spełnienie tych wszystkich wymogów przy bezpośredniej ingerencji jest realne.

 

Dodaj komentarz