Marketing

ZEWNĘTRZNY CHARAKTER CENY

Ceny mają więc tutaj cha­rakter zewnętrzny. Są one ustalane poza przedsiębiorstwem. Jednakże nawet wówczas, kiedy ceny są dekretowane przez centralny organ gospodarczy, przedsiębiorstwo może mieć pewien wpływ na ich tworzenie chociażby przez fakt dostarczania informacji do tworzenia cen. Nie wszystkie produkty objęte są zresztą reglamentacją cen. W pewnych przypadkach przedsiębiorstwo może ustalać ceny samodzielnie lub opierając się na zasadach ustalonych centr-iinie.Z reguły jednak ceny mają charakter zewnętrzny. Zasada nadania cenom ta­kiego charakteru jest w istocie rzeczy słuszna.

Dodaj komentarz