Marketing

CENA RÓWNOWAGI RYNKU

Popyt zrówna się wtedy z podażą i rynek powinien być w stanie równo­wagi. Wówczas ilość towaru i jego cena, którą Wszyscy dostawcy są skłonni zaofero­wać, jest równa ilości i cenie, którą nabywcy mogą zaakceptować. Przy tym pozio­mie ceny na rynku nie ma w zasadzie nabywców, którzy byliby, skłonni zapłacić wyższą cenę oraz sprzedawców oferujących cenę niższą. Cena równowagi nie jest kategorią statyczną, ale zmieniającą się (dynamiczną). Jeżeli nastąpi wydatny wzrost podaży (np. w wyniku urodzaju produktów rolnych), spowoduje to spadek ceny i wzrost popytu. Równowaga ustali się w nowym punkcie.

Dodaj komentarz