Marketing

ILUSTRUJĄCA KRZYWA

 Krzywa ilustrująca sytuację podaży elastycznej jest typowa dla wielu dziedzin produkcji przemysłowej, zwłaszcza tych, które w szybkim czasie mogą przedstawić swoje urządzenia wytwórcze na wytwarzanie wyrobu, którego cena rynkowa wzrosła. Wreszcie ostatnia z tych krzywych charakteryzuje zależności pomiędzy ceną a podażą w długich okresach. W długim okresie dostawcy mają możliwość przystosowania swojej oferty rynkowej do potrzeb nabywców.Dotychczas analizowaliśmy popyt i podaż oddzielnie. Jednakże te dwa czynniki wzajemnie na siebie oddziaływają. Wynikiem tej interakcji jest cena rownowagi rynkowej, która ustali się w punkcie przecięcia się krzywej popytu i krzywej podaży .

Dodaj komentarz