Marketing

W ANALOGICZNYCH KIERUNKACH

Ograniczenie z jakichś względów wielkości podaży przyczyni się do wzrostu ceny i    spadku popytu. Znów cena równow;agi ustali się w innym punkcie.Zmiany punktu równowagi nie są jednak wyłącznie uwarunkowane zmianami podaży. W analogicznych kierunkach będą oddziaływać zmiany popytu. Wzrost popytu, przy niemożliwości zwiększenia podaży, oddziałuje na wzrost ceny ofero­wanej przez dostawców. Przesunięcie popytu z jednego dobra na inne (substytucja) może przez pewien czas wpływać na obniżenie ceny równowagi. Jeśli część wytwór­ców zaprzestanie wytwarzać dane dobro, wówczas oczywiście rozmiar podaży zmniej­szy się i cena równowagi ustali się na innym poziomie.

 

Dodaj komentarz