Marketing

ŻYWIOŁOWE KSZTAŁTOWANIE

Żywiołowe kształtowanie się ceny równowagi może być ograniczone w wyniku działań planowych. Jeżeli państwowy organ gospodarczy dysponuje rezerwową podażą produktów, to może ją uruchomić w celu przeciwdziałania podwyżkom cen. Może także zapobiegać obniżkom cen w okresach dużej podaży pewnych pro­duktów, na przykład poprzez ich skupywanie i tworzenie rezerw. Wszystkie te zabiegi przyczyniają się do zwiększenia elastyczności podaży. Pozwalają na świado­me kierowanie mechanizmami rynkowymi. Wszystkie elementy kompozycji marketingowej powinny mieć charakter zmiennych kontrolowanych przez przedsiębiorstwo.

Dodaj komentarz