Marketing

DECYDUJĄCE ZNACZENIE

Decydujące zna­czenie ma skuteczność instrumentów i działań ujmowanych w kategoriach zinte­growanej całości. Wynika z tego, że zmiana jednego instrumentu w ramach strategii marketingu wymaga dostosowania innych instrumentów i na skutek tego zmiany w całej struk­turze. Jeśli np. -występuje konieczność zmiany cen, nie oznacza to wcale, że zmiany w ramach strategii marketingowej mogą się ograniczyć wyłącznie tylko do zmiany cen. Zmiana cen może np. oznaczać konieczność zmiany reklamy, aktywizacji rynku, czy nawet zmiany samego produktu. Zmiana jednego instrumentu w obrębie stra­tegii marketingowej dynamizuje pozostałe instrumenty, powoduje eliminację niek­tórych spośród nich lub rodzi potrzebę uruchomienia nowych.

Dodaj komentarz