Marketing

MIĘDZY STRATEGIAMI

Wiadomo, że między strategią produktu, systemem aktywizacji i systemem dystrybucji zachodzą wzajemne uwarunkowania i sprzężenia. Każdy z instrumentów strategii marketingowej wnosi pewien wkład do ogólnego, pożądanego jej oddziaływania na zjawiska rynkowe. Jednakże wkład ten nie jest określany wyłącznie przez walory poszczególnego instrumentu rozpa­trywanego indywidualnie, liczy się on dopiero jako jego walor w systemie zintegro­wanej kompozycji stosowanej przez dany podmiot rynkowy. Kształtowanie strategii marketingowej nie może się więc opierać na dążeniu do maksymalizacji skuteczności poszczególnych, indywidualnie rozpatrywanych instrumentów.

Dodaj komentarz