Marketing

W NOWYM STYLU BYCIA

Dotyczy un nie tylko żywności, ale także innych dziedzin, gdzie koszty dystrybucji traktowane są jako cena płacona przez konsumenta na rzecz różnych jednostek w zamian za świadczone usługi oszczędzające czas konsumenta lub jego rodziny. W nowym stylu bycia rodziny czas oszczędzany jest dzięki korzystaniu z różnorodnych usług świadczonych przez wyspecjalizowane jednostki. Krystalizuje się jednocześnie zapo­trzebowanie na coraz nowsze i coraz dokładniej określone przez konsumentów cechy towarów i usług, przy czym wyróżniające cechy użytkowe dóbr, ich opakowania ceny uważa się za istotne dla wyboru.

Dodaj komentarz