Marketing

KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA

Tego rodzaju sytuacja określana jest mianem konkurencji monopolistycznej. Określenie „monopo­listyczna” wskazuje, że przedsiębiorstwo usiłuje stworzyć sobie swój własny mały monopol. Termin „konkurencja” oznacza, że występuje jeszcze w takim przypadku sytuacja konkurencyjna, chociaż nie w znaczeniu konkurencji doskonałej czy oligo- polistycznej. Na rynku istnieją bowiem jeszcze produkty, które w jakimś stopniu mają charakter substytucyjny w stosunku do produktu (produktów) wytwarzanych przez owego małego monopolistę, co stanowi ciągle jeszcze zagrożenie dla przedsię­biorstwa monopolistycznego.

Dodaj komentarz