Marketing

METODY OPARTE NA POPYCIE

Wszystkie metody zawierające koszty, jako główny punkt odniesienia, nie uwzględniają bowiem popytu. Ceny, oparte na kosztach, nastawione są na maksymalizację efektów eko­nomicznych w krótkich, a nie długich okresach. Jest to charakterystyczne dla orientacji produkcyjnej. Metody oparte na popycie — w odróżnieniu od metod kosztowych — uwzględniają intensywność popytu, jego charakter i strukturę. Wymagają gromadzenia i analizo­wania informacji rynkowej, badania elastyczności popytu względem cen i tzw. giętkości cen..Metody te uwzględniają potrzebę różnicowania cen w zależności od różnych sytuacji rynkowych.

Dodaj komentarz