Marketing

W CELU PLANOWANIA

W tym celu w planowaniu cen uwzględnia się dwa ele­menty, tj. cenę podstawową i odchylenia od niej (zwiększające lub zmniejszające poziom ceny podstawowej). Cena podstawowa stanowi swego rodzaju punkt orientacyjny. Uwzględnia ona wielkość i intensywność popytu. Cena ta skalkulowana jest jednak przy założeniu identycznych warunków sprzedaży, tzn. że przedsiębiorstwo będzie  sprzedawać swój produkt takiemu samemu nabywcy, który będzie kupował zawsze identyczną ilość towaru w tym samym miejscu. Praktycznie rzecz biorąc takie sytuacje (wa­runki) prawie nigdy nie występują.

Dodaj komentarz