Marketing

NAJBARDZIEJ PRZYDATNA METODA

Jak dotąd najbardziej przydatną metodą jest metoda eksperymentalna, polegająca na wprowadzaniu testów rynkowych (metodę tę omawialiśmy w rozdziale poświęconym strategii produktu).Omówione dotychczas charakterystyki popytu odzwierciedlają stosunek na­bywców do produktu. Wskazują one, jaką ilość określonego produktu będą oni skłonni nabyć przy różnych cenach. Stopień elastyczności popytu względem cen wskazuje, czy określony produkt ma substytuty. Jednakże dla podjęcia decyzji cenowych nie wystarczy znajomość postępowania nabywców na rynku. Konieczne jest również poznanie sposobu zachowania się dostawców. Nabywcy mogą akceptować produkt przy określonej cenie, ale jeżeli dostawcy nie zechcą go dostarczyć, nie będzie rynku.

Dodaj komentarz