Marketing

OBA RODZAJE CEN

Decyzja, którą z tych cen stosować, zależy w istotnej mierze od elastyczności popytu względem ceny na dane dobro. Jeżeli popyt jest nieelastyczny, to prawdo­podobnie bardziej korzystne będzie stosowanie ceny o wyższej stopie zysku (wyjątek muszą oczywiście stanowić dobra pierwszej potrzeby o popycie nieelastycznym wzglę­dem ceny). Jeżeli z kolei popyt jest elastyczny, to wówczas cena aktywizująca popyt może mieć sens, ale znów przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z racji społecznych. Oba rodzaje cen muszą być również rozważane z punktu widzenia ich relacji do kosztów. Ustalenie ceny w okresie wprowadzania produktu na rynek (w fazie rozwoju i wzrostu) nie musi być powiaząna ściśle z kosztami, zwłaszcza w krótkim okresie.

Dodaj komentarz