Marketing

PROBLEM DŁUGOOKRESOWEJ STRATEGII

Jest to problem długookresowej strategii osiągania efektów ekonomicznych przez cały okres trwania cyklu „życia” produktu. Chodzi mianowicie o to, czy przed­siębiorstwo nastawa się na maksymalizowanie efektów w krótkim, czy długim czasie. Niższa cena, pod warunkiem występowania wysokiej elastyczności popytu, stwarza możliwości aktywizacji popytu. Może ona oddziaływać na zwiększenie podaży przy założeniu maksymalizacji efektów ekonomicznych w długich okresach. W następnej fazie cyklu „życia” produktu (fazie dojrzałości) mogą pojawić się na rynku nowe produkty substytucyjne, konkurencyjne dla dotychczasowego pro­duktu.

Dodaj komentarz