Marketing

PRZYSTĘPUJĄC DO OPRACOWANIA STRATEGII

Przystępując do 'opracowania. strategii 'marketingowy kierownictwo przed­siębiorstwa musi dysponować informacjami, które umożliwiają uzyskanie odpo- _wiedzi na^ podstawowe pytania:    co, ile i kiedy produkować;  na jakim rynku lokować produkt;  jak przewidzieć akceptację przez konsumentów produktów dotychczasowych ' i produktów nowo wprowadzanych na rynek;gdzie i jaką prowadzić aktywizację sprzedaży;. jak-prawidłowo wyznaczyć kanały dystrybucji; jakie przyjąć kryteria oceny efektywności nakładów na badania marketingowe. Podejmowanie decyzji rynkowych odbywa się z reguły w warunkach niepewności, gdyż rynek jest kategorią dynamiczną kształtowaną przez wiele zmiennych.

Dodaj komentarz