Marketing

W FAZIE WPROWADZENIA

W fazie wprowadzania produktu na rynek ustalenie właściwej strategii ceny zależy od stopnia niepowtarzalności produktu (usługi) i okresu, w jakim cechy wy­różniające produkt będą utrzymywać się. Produkty nowe nie wyróżniające się niczym specjalnym w stosunku do produktów substytucyjnych powinny być wyce­niane na poziomie zbliżonym do cen tych substytutów, które już istnieją na rynku. Równie ważne jest to, jak długo produkt będzie wyróżniał się swoimi cechami od innych produktów. Możliwość określenia długości tego okresu jest niezmiernie istotna dla ustalenia poziomu ceny. Jeżeli produkt będzie wyróżniał się przez dłuższy okres (np. dwa lub trzy lata), to fakt ten może powodować określone skutki wyra­żające się w możliwości utrzymania wysokiego poziomu ceny.

Dodaj komentarz