Marketing

W KRÓTKIM OKRESIE

W krótkim okresie można uzyskać maksymalny zysk wówczas, kiedy poziom ceny (Px) zrówna się z poziomem kosztu krańcowego (Kk). Przy tej cenie producent powinien dlatego wytworzyć produkt w ilości Qx. Każde dalsze zwiększenie wolu­minu produkcji byłoby nieopłacalne, ponieważ wzrost kosztów krańcowych przewyż­szałby wzrost ceny. Również każde zmniejszenie produkcji powodowałoby z kolei spadek sumy zysku. Rozmiar zysku obrazuje zakreślony na rysunku prostokąt. Zrealizowanie tej sumy zysku możliwe jest wówczas, kiedy producent (sprzedaw­ca) dysponuje na przykład unikalnym produktem (wyróżniającym się spośród po­zostałych substytutów, albo nie mającym ).

Dodaj komentarz