CZYNNIKI OKREŚLAJĄCE POSTAWY KONSUMENTÓW

W związku z tym zadaniem marketingu jest badanie tzw. sił rynkowych, które kształtują potrzeby i determinują zachowanie się konsumentów. Czynnikami, które określają postawy konsumentów i...

PRZYGOTOWANIE PROGRAMU

Zasada sprzężenia. zwrotnego stosowana w działaniu marketingowym pozwala jednorzędnie opleść związki między    przędsbiorstwo uzyskanymi w wyniku zastosowania danego wariantu strategii marketingowej. Przygotowanie programu...

PODSTAWY INFORMACYJNE STRATEGII

W wa­runkach niepewności istnieje trudny problem wyboru między wariantami strategii rynkowej, gdyż w każdym z nich możliwe są różne rezultaty gorsze lub lepsze, a...

PRZYSTĘPUJĄC DO OPRACOWANIA STRATEGII

Przystępując do 'opracowania. strategii 'marketingowy kierownictwo przed­siębiorstwa musi dysponować informacjami, które umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na  podstawowe pytania:    co, ile i kiedy produkować;  na...

CO OBEJMUJĄ DECYZJE?

Decyzje te obejmują problemy strategii produktu, cen, aktywizacji sprzedaży i dystrybucji . P. E. Green i D. S. Tuli trak­tują badania marketingowe jako systematyczne poszukiwanie...

Najnowsze artykuły